Allah’ın Gazabını Çekecek Söz Söyleme İle İlgili Hadisler

By | 8 Ocak 2015

allahin-gazabini-cekecek-soz-soyleme-ile-ilgili-hadislerEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Bir kul, Allah’ın rızasını kazandıracak şeylerden önemsemediği bir söz söyler. Allah bu söz sebebiyle o kulu pek çok derecelere yükseltir. Yine bir kul, Allah’ın gazabını çekecek şeylerden, önemsemediği bir söz söyler. Allah bu söz sebebiyle onu cehenneme atar.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Bir kul içerisinde ne olduğu belli olmayan bir söz söyler. Bu söz sebebiyle Allah onu cehennem içerisinde güneşin doğduğu yer ile battığı yer arasındaki mesafe kadar olan bir derinliğe atar.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Bir kimse sakınca görmediği bir söz söyler. Bu söz sebebiyle Allah onu cehennemde yetmiş yıl dibine atar.”

Bilâl ibnu’l-Hâris el-Müzenî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sizden birisi Allah’ın rızasını kazanacak bir söz söyler. Fakat bu sözün Allah’ın rızasını kazanma yolunda neler kazandıracağını bilemez. Allah bu söz sebebiyle kendisine kavuşacağı güne kadar rızasını ona gerekli kılar.
Yine sizden birisi bir söz söyler. Bu söz sebebiyle Allah’ın gazabını kazanmış olur. Fakat bu söz sebebiyle Allah’ın gazabından ne kazanacağını bilemez. Allah bu söz sebebiyle kendisine kavuşacağı güne kadar gazabını ona gerekli kılar.”