Allah’ın Birliği

By | 2 Şubat 2014

Allah'ın birliği

Allah’ın Birliği ile ilgili Ayet: “Allah’la birlikte ayrı bir ilah çağırma. Ondan başka bir ilah yoktur, O’nun vechi dışında her şey helak olup gidecektir. Hüküm O’nun- dur ve O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas, 88)

Allah’ın Birliği ile ilgili  Hadis: “La ilahe illallahu Vallahu Ekber” diyen hiçbir kul yoktur ki, Alah onun dörtte birini cehennemden azad etmesin. Şayet iki defa söy­lerse tamamını cehennemden azad eder.” (Ebû Derda, Ramuz el-Hadis, 11, 384)

Allah’ın Birliği ile ilgili  Hikâye

Efendimizin Allah’a inanmaya Davet Mektubu

Hz. Muhammed (sav) müşrik toplulukların liderlerine gönderdiği mektuplarında onlara sonsuz ilim sahibi Alah’ın tek İlah olduğunu ve kendisinin de O’nun elçisi olduğunu tebliğ etmiştir. Ehl-i Kitap olan top­luluklardan farklı olarak müşrik toplumlara yollanan bu mektuplarda Yüce Alah’ın varlığı ve birliği ana konu olarak vurgulanmıştı:

“Bismillahirrahmanirrahim,

Alah Resulü Muhammed’den, İranlılann büyüğü Kisra’ya: Selam, ha­kikat yolunu izleyip Alah’a ve Resulüne iman edenlerin ve Alah’tan baş­ka İlah olmadığına, O’nun bir ve ortaksız olduğuna ve Muhammed’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun! Seni İs­lam’ı kabule çağırıyorum. Zira Ben, Alah’ın, canlı olan herkesi uyarmak ve ilahi kelamın kafirlere karşı hükmünü tamamlaması için tüm insanla­ra gönderdiği elçisiyim. Şimdi İslam’a teslim ol ve felaha er. Ama eğer reddedersen, o zaman Mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır.”