Allah Yolunda Şehit Olmak

By | 12 Kasım 2014

Rüyada Er Görmek Ne Demek ?Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şeye sahip olmak üzere de olsa tekrar dünyaya dönmek istemez. Bundan şehit müstesnadır. Çünkü şehit, görmekte olduğu ikramlardan dolayı tekrar tekrar dünyaya dönmeyi ve on defa öldürülmeyi temenni eder.”
Sehl b. Huneyf (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim canı gönülden şehit olmayı Allah’tan isterse Allah o kimseyi, velev ki döşeğinde ölsün, şehitlerin derecelerine ulaştırır.”
Ka’b b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Şehitlerin ruhları, yeşil kuşların içerisindedir. Cennetin meyvelerinden yada ağaçlarından rızıklanırlar.”
487. Mikdâm b. Ma’dî Kerib (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Şehidin Allah katında altı özelliği vardır:
1. Şehid olur olmaz günahları bağışlanır ve cennette gidip kavuşacağı yeri görür.
2. Kabir azabından korunur.
3. (Kıyametteki) en büyük korkuya karşı güven içerisinde olur.
4. Başına vakar tacı giydirilir. O taç üzerindeki bir yakut taşı, dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır.
5. Cennette iri gözlü yetmiş iki huriyle evlendirilir.
6. Akrabalarından yetmiş kişiye şefaat edilmesine izin verilir.”