Allah Yolunda Savaşmak

By | 12 Kasım 2014

Allah sevgisiMesrük (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:
“Abdullah ibn Mes’ûd’a, “Allah yolunda öldürülenleri asla ölü sanm Bilâkis onlar, Rabbleri katında diri olup nzıklanmaktadırlar” (Al-i İmr 3/169) ayetinin hükmünü sorduk. Abdullah ibn Mes’ud şöyle dedi:
– ‘Bakın buraya! Biz bunu vaktiyle Peygamber’e sorduk. O da:
– ‘Şehitlerin ruhları, yeşil bir takım kuşların içindedirler. Onlar için Arş’ta asıl bir çok kandiller vardır. Onlar, cennette istedikleri yere uçarlar, sonra da bu kandili re girerler. Rabbleri onlara bir bakışla bakar ve onlara:
– ‘Bir şey arzu eder misiniz?’ diye sorar. Onlar:
– ‘Daha ne isteyelim! İşte cennette dilediğimiz yerde dolaşıyoruz!’ derler. B kendilerine üç defa tekrarlar. Kendilerine soru sorulmaktan vazgeçilmeyeceğini görünce:
– ‘Rabbim! Ruhlarımızı bedenlerimize iade buyurmanı dileriz! Böylece senin yolunda bir defa daha öldürülelim!’ derler.
Nihayet Rableri, onların bir şeye ihtiyaç duymadıklarını görünce onlar bırakılırlar’ buyurdu.”

Abdullah ibn Amr ibnu’l-Âs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Şehidin, borç hariç bütün günahları bağışlanır.”Berâ’ (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Zırhını kuşanmış bir kimse, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanına gelip :
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! İlk önce savaşa mı katılayım, yoksa Müslüman mu olayım?’ dedi. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘İlk önce Müslüman ol, sonra da savaşa katıl’ buyurdu.
Bunun üzerine adam ilk önce Müslüman oldu, sonra da savaşa katıldı ve şehit oldu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Az çalıştı, fakat çok sevab kazandı’ buyurdu.”
Hadiste ismi belirtilmeyen kişi, Esram Amr b. Sabit el-Eşhelî’dir. Bu kişi, Uhud savaşı sırasında Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanına gelip ilk önce Müslüman, İslam’ın diğer yükümlülüklerini yerine getiremeden şehid olarak cennete girmemiştir.

Abdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Yüce Rabbimiz, Allah yolunda savaşıp da arkadaşlan bozguna uğrayınca savaştan kaçmanın kendi üzerindeki vebalini düşünüp tekrar düşman üzerine dönen ve kanı dökülünceye kadar savaşan kimseyi çok takdir eder ve meleklerine:
– ‘Şu kuluma bakın! Benim yanımdaki azabtan korkarak tek başına düşmanla savaşmak için geri döndü, sonunda kanı döküldü’ buyurur.”