Allah Yolunda Cihad Eden Gaziyi Donatmak

By | 12 Kasım 2014

Allah yolunda öldürülenlerZeyd b. Hâlid el-Cühenî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim Allah yolunda cihad eden bir mücahidi donatırsa, Allah yolunda savaşmış gibi olur. Kim de bir mücahidin ailesi hakkında hayırlı bir vekil olursa, o da Allah yolunda savaşmış gibi olur.”

Allah, Kur’an-ı Kerimin bir çok yerinde kafirlere karşı Müslümanların mallarıyla ve canlarıyla cihad etmelerini istemektedir. Böylece hem malı ve hem de canıyla Allah yolunda savaşanları ve bu yolda şehid olanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağını da haber vermiştir.
Kişinin, maddi durumu iyi ise, malını; Allah yolunda cihad eden gazilerin donatılması, silah, araç ve gereçlerin alınmasını yada Müslüman gazilerin tasarrufuna verilmesi için harcayabiliyorsa, bu kişinin niyetine göre, velev ki gazaya katılmamış olsa bile gazilik sevabı yazılır. Eğer hem malını ve hem de kendi canını Allah yolunda vermeye hazır ise, bunun sevabı daha fazladır. Bunun karşılığı, Kur’an’da, cennet olarak gösterilmektedir.
Cihad, genel ifade eden bir kelime olması hasebiyle eğitim, kültür, bilim, düşünce gibi alanlarda yapılacak olan çalışmalara da aynı oranda katılmak, her müslümanın görevidir.
Mücahidin ailesini, malını ve mülkünü koruyan kimse için de, aynen bilfiil savaşa katılan bir mücahid gibi sevap verilir.
Abdulla’ı ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Mücahid için sadece kendi cihadının sevabı vardır. Ona silah sağlama hususunda yardımcı olan kimse için ise hem yardımının sevabı ve hem de cihad sevabı vardır.”
Bir kimsenin yaptığı savaş karşılığında ücret almasının caiz olup olmadığı meselesi alimler arasında ihtilaflıdır. Başta İmam Şafiî olmak üzere alimlerden bazıları bir kimsenin yaptığı savaş karşılığında ücret almasının caiz olmadığını savunurlarken, diğer bazıları da bunun sahih olduğunu iddia etmişlerdir.