Allah ve Peygamber isimlerini duyan kimse ne demeli?

By | 8 Ekim 2014

allah-ve-peygamber-isimlerini-duyan-kimse-ne-demeliAllah ve Peygamber isimlerini duyan kimse ne demeli?

Bir kimse Allahu Teâlâ’nm isimlerinden birisini duyarsa, O’na tazim olarak “Sübhanallâh” demesi veya “celle celâlühu” gibi başka bir sözle ta’zim etmesi gerekir. Bir kimse, Peygamberimiz ı s.a.v)’in ismini duyarsa salât ü selâm getirmesi gerekir. Şayet bir mecliste, Peygamber (s.a.v)’in ismini tekrar tekrar duyarsa. bazı âlimler; her işittiğinde değil de, bir defasında, bir defa salâtü s elam okur, bazıları da her duyduğuna salâtü selam okur, demişlerdir ki çoğunluk bu görüştedir.

Şayet bir kimse, Allahu Teâlâ’nm ismini mükerrer işitirse her defasında “celle celâlüh veya sübhanallâh veya tebâre- kallâh” diye ta’zimle anması gerekir.