Allah Rızası Kazanılan İlmi Sırf Menfaat İçin Öğrenmek

By | 20 Kasım 2014

İlim Bu Yolda PerdedirEbu Hureyre (radıyallâhu anh)dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kendisiyle Allah rızası kazanılan bir ilmi, sırf dünya ile ilgili bir menfaat elde etmek için öğrenen bir kimse; kıyamet günü cennet kokusunu bulamayacaktır.”
Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kendisiyle Allah rızası kazanılan bir ilmi başka gayelerle öğrenen veya ilimle Allah rızasından başka şeyleri isteyen kişi cehennemdeki yerine hazırlansın.”
Ka’b b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallalâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Allah, sırf alimlerle tartışıp boy ölçüşmek veya halkın ayak takımı kimseleriyle mücadele etmek yada insanların dikkatini üzerine çekmek için ilim öğrenen kimseyi cehennem ateşine sokacaktır.”