Aksıran Kimseye, “Yerhamukellah” Diye Karşılık Vermek

By | 18 Kasım 2014

Rüyada Aksırdığını Görmek Ne Demek ?Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanında iki kimse aksırdı. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), bunlardan birisine hayır dua etti ve diğerine ise hayır dua etmedi. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hayır dua etmediği kimse, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Filanca kimse aksırdı, ona hayır dua ettin. Ben aksırdım, fakat  hayır dua etmedin!’ dedi. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Muhakkak ki kendisine hayır dua ettiğim kimse, aksırmasının sonunda Allah’a hamd etti! (Fakat sen Allah’a hamd etmedin)’ diye cevap verdi.”

Ebu Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:
– ‘Sizden birisi aksırdığı zaman Allah’a hamd ederse ona hayır duada bulunun. Kim de Allah’a hamd etmezse ona hayır duada bulunmayın!’ buyururken işittim.”
Ubeyd b. Rifâa ez-Zurekî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Aksıran kimseye üç defa karşılık ver. Eğer üç defayı geçerse dilersen karşılık ver, istersen verme.”