Akıllıca Davranmak

By | 18 Kasım 2014

Rüyada Akıl Görmek Ne Demek ?Avf b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), iki kişi arasında hüküm vermişti. Bunlardan aleyhine hüküm verilen kimse, dönüp giderken: “Hasbiyellâhu ve ni’me’l-vekîl” Bana Allah yeter. O, ne güzel bir vekildir)’ dedi. Bunun üzerine Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), o kimseye:
– ‘Allah, acze düşenlerden hoşlanmaz. Senin akıllıca davranman gerekirdi. Bir iş karşısında acze düştüğün zaman (işi oluruna bırakacağına gereken tedbirleri alıp akıllıca davran), sonra “Hasbiyellâhu ve ni’me’l-vekîl” Bana Allah yeter. O, ne güzel bir vekildir) de’ buyurdu.”
Şeddâd b. Evs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Akıllı kimse, nefsinin kötü arzularına hakim olup ölümden sonrası için çalışan kişidir. Aciz/miskin kimse ise nefsinin her türlü isteklerine uyan ve Allah’tan her şeyi isteyen kişidir.”