Akıka Kurbanı

By | 12 Kasım 2014

akıka kurbanı Selmân b. Âmir ed-Dabbî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
“Erkek çocuğun doğumuyla birlikte bir akika vardır. Onun adına akika kurbanı kanı dökünüz ve çocuktan ezayı gideriniz.”
Hadiste söz konusu edilen “eza”dan maksat; bebeğin saçı olarak yorumlandığı gibi sünnet ettirmek ve ana rahminde kendisine bulaşmış bulaşıktan temizlenme olarak da yorumlanmıştır.