Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmanın Sünneti

By | 11 Şubat 2015

Ahirete Yarışırcasına Hazırlanmanın SünnetiAhirete Yarışırcasına Hazırlanmanın Sünneti

Öyleyse değerli şeylere ulaşmak için can atanlar, yarışanlar bunca nimetlerin bulunduğu cennete girmek için yarışsınlar.” (Mutaffifin 26)

Sehl ibni Sa’d -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: Ra­sulullah sallallahu aleyhi vesellem’e içecek bir şeyler getirildi. O da içti bu sırada sağında bir çocuk solunda ise ihtiyarlar bulunuyordu. Rasulullah çocuğa dönerek: “Bu bardaktakini yaşlılara verebilir miyim? diye sordu. Çocuk:

‘Hayır, vallahi olmaz Ya Rasulallah! Senden kazanacağım hayrı kimseye bağışlayamam,’ dedi. Rasulullah da çocuğa ver­di. (Buhari, Şirb vel Müsakat 1. Müslim, Eşribe 122)

Ebu Hüreyre -Allah ondan razı olsun-‘den rivayet edildi­ğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur­du:

“Bir gün Eyyub peygamber çıplak olarak yıkanırken üze­rine Altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyyub da onları topla­yıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah (c.c) ona şöyle seslendi: Ya Eyyub! Ben seni bu gördüklerine dö­nüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı? Eyyub da: “Evet, izzetine yemin ederim ki beni çok zengin kıldın, ancak senin verdiğin bereketine de asla doyamam”, dedi.” (Buhari, Gusül 20)