Ahirete İman İle İlgili Sorular – 4

By | 17 Eylül 2014

ahiret inancı1. Cennet ve cehennem bugün mevcut mudur?

Cennet ve cehennem bugün mevcuttur. Bulunduğu yeri ancak Allah bilir.

2. Havz-ı Kevser ne demektir?

Havz-ı Kevser; Allahu Teâlâ tarafından mahşer gününde Peygamberimize ihsan buyrulacak olan büyük bir havuzdur. Bu havuzun tatlı ve berrak suyundan, mahşerin dehşetinden meydana gelen harareti giderip rahatlamak üzere müminler içeceklerdir.

3. Şefâat ne demektir?

Şefâat; Peygamberimiz’in ve Allah indinde yüksek derece sahibi olan ve Allahın izin verdiği diğer büyük zatların, ana- babanm, evladın, şühedanın, takva ehli müminlerin ve benzeri kimselerin bir kısım günahkâr müminlerin bağışlanması veya bir kısım itaatkâr müminlerin yüksek mertebelere ermeleri için ahiret gününde Allahu Teâlâ’dan niyazda bulunmalarıdır.

4. Şefâati Uzmâ nedir?

Şefâati Uzmâ; ahirette bütün insanlara ait muhakeme ve hesabın bir an önce görülmesi için Peygamberimiz’in şefaatte bulunmasıdır. Özel anlamda Şefâati Uzmâ, Peygamberimiz’in ümmeti için bağış talebinde bulunmasıdır.

5. Makam-ı Mahmud nedir?

Makamı Mahmud; Peygamberimiz’in şefâati uzmâ ile haiz olduğu yüce makama, imtiyaza denir.

6. Ahiretteki haller dünyadakilere benzetilebilir mi

Her ne kadar ahiretteki haller dünyadaki olayları ifade eden terimlerle anlatılsa da, ahiretteki hayatın gerçek mahiyetini ancak Allahu Teâlâ bilir.

7. İnsanın bu dünyaya geliş sebebi nedir?

İnsan bu dünyaya ebedî hayatını (ahiret hayatını) hazırlamak için gelmiştir. Başka bir ifade ile imtihan için yaratılmıştır.

8. İnsanın bu dünyadaki görevi nedir?

Kur’an’ın ifadesiyle; insanlan ve cinleri Allahu Teala, ancak kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. İnsanın dünyadaki görevi Allah’a kulluktur. Bu da ancak ölünceye kadar yapacağı ibadetlerle yerine getirilir.

9. Dünya nedir?

Resûlüllah’ın ifadesiyle; “Dünya, ahiretin tarlasıdır” ve “Dünya, imtihan yeridir.”