Acele Etmemek, Yumuşak Huylu ve Acımanın Sünneti

By | 11 Şubat 2015

Acele Etmemek, Yumuşak Huylu ve Acımanın SünnetiAcele Etmemek, Yumuşak Huylu ve Acımanın Sünneti

“…Onlar ki öfkelerini yutarlar (kontrol altında tutar­lar) ve insanları affederler. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.” (Al-i İmran 134)

“Ey Peygamber! Sen affetmek yolunu tut, iyilik ve gü­zel davranışla emret, cahillerden yüz çevir.” (Araf 199)

“İyilikle kötülük asla bir olmaz, sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit seninle arasında düşmanlık bulu­nan kimse, candan bir dost gibi olur. Bu güzel davranış ve duyguya, ancak öfkesine engel olmak ve eziyetlere kat­lanmak suretiyle nefsiyle cihad edip sabreden ile hayır ve mutluluktan bol nasibi olanlar kavuşur.” (Fussılet 34-35)

“Kim yapılan eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir.” (Şura 43)

İbni Abbas -Allah onlardan razı olsun-’dan rivâyet edil­diğine göre Rasûlüllah sallallahu aleyhi vesellem Abdulkays oğullarından Eşecc’e: “Sende Allah’ın sevdiği iki özellik var­dır: Yumuşak huyluluk ve acele etmeden sabırla hareket et­mek” (Müslim, İman 25)

Hz. Aişe -Allah ondan razı olsun-‘den bildirildiğine göre Rasûlüllah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Allah kullarına merhametle ve büyük lutfuyla muamele eder. Bütün işlerde de kolaylık ve yumuşaklık gösterilmesinden memnun olur. (Buhari, Edeb 35. Müslim, Birr 48) onlar hakkında yumuşak davranır. Her işte ve tüm kişilere karşı yumuşak davranılmasını sever ve memnun kalır. Başka işlerde vermediği sevabı kolaylık gösterilerek yapılan işlere verir.” (Müslim, Birr 77)

Ebû Hüreyre -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: Be­devinin biri mescidde küçük abdestini bozmuştu, sahabiler onu azarlamaya kalkıştı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “O adamı bırakın onun idrarı üzerine bir kap veya büyük kap dolusu su dökün. Çünkü; siz kolaylık göstermek üzere gönderildiniz, zorluk çıkarıcı ola­rak değil” (Buhari, Vudu, 58)

Cerir ibn-i Abdullah -Allah ondan razı olsun- Rasûlüllah sallallahu aleyhi vesellem Şöyle buyururken dinledim, demiş­tir: “Yumuşak ve kolaylaştırıcı davranmaktan mahrum kalmış kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış olur.” (Müslim, Birr 74)

Ebû Hüreyre -Allah ondan razı olsun- den rivâyet edil­diğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi vesellem’e gelip: “Bana tavsiyede bulun,” dedi. O da:

“Kızma” buyurdu. Adam sözünü birkaç sefer tekrarlardı Rasûlüllah da her defasında: “Kızma, öfkelenme!” buyurdu. (Buhâri, Edeb 76)

Ebu Yala Şeddad ibni Evs -Allah ondan razı olsun-‘den rivâyet edildiğine göre Rasûlüllah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Allah her varlığa karşı iyi davranılmasını emretmiştir. Öyleyse canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde öl­dürmeyi bile işkence verici ve eziyet eder şekilde değil güzel bir şekilde yapın, bir hayvanı boğazladığınızda da ona eziyet vermeksizin güzel bir şekilde kesin. Bu işi yapacak olan kim­se bıçağını iyice bilesin (keskinleştirsin) de hayvanına eziyet çektirmesin.” (Müslim, sayd, 57)

Hz. Aişe -Allah ondan razı olsun- şöyle demiştir: Rasûlu- lah sallallahu aleyhi vesellem iki şeyden birini yapma konu­sunda serbest bırakıldığı zaman günah olmadığı sürece mut­laka en kolay olanını tercih ederdi. Yapılacak iş günah ise on­dan daima en uzak kalan kendisi olurdu. Allah’ın yasakladığı­nı çiğnemediği sürece şahsı adına hiç bir kimseden intikam almamış; Allah’ın yasağı çiğnenmiş ise onun cezasını mutlaka Allah için vermiştir. (Buhâri, Menakıb 23. Müslim, Fezail 77]

İbni Mes’ud -Allah ondan razı olsun-’dan rivâyet edildi­ğine göre Rasûlüllah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyur­du: “Cehenneme kimin gitmeyeceğini veya Cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın, garib olan herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu, insanlarla olan ilişkile­rini kolaylıkla bitiren kimseleri.” (Tirmizi, Kıyame, 45)