Abdest ile İlgili Sorular – 6

By | 17 Eylül 2014

abdest almak1. Kendisine yağmur isabet eden veya bir nehre düşen kimsenin abdest ve gusül açısından durumu nasıldır?

Kendisine yağmur isabet eden veya bir nehre düşen kimsenin, bu durumda bütün vücuduna su isabet ederse abdesti de, guslü de caiz olur. Bu durumda o kimsenin sadece ağzına ve burnuna su vermesi kâfi gelir.

2. Başın mesh alanı ne kadardır?

Abdeste başın mesh alanı, Hanefî Mezhebine göre başın dörtte biridir.

3. Baş meshedilirken kaç parmak kullanılır?

Başı meshederken üç parmak kullanmak vaciptir. Bir veya iki parmakla meshedilmiş olsa bu caiz olmaz. Şayet araları açık olarak şehadet parmağı ve başparmakla meshedilmiş olsa, bu iki parmak arasında avuç içinden de bir kısım başa değmiş olsa, bu durumda mesh caiz olur. Çünkü bu durumda, üç parmak başa değmiş gibi olur.

4. Sadece parmak uçları ile başı meshetmek caiz midir?

Bir kimse, başını sadece parmak uçları ile meshetmiş olsa; bu durumda eğer, parmak arasından su damlıyorsa, bu mesh caiz olur. Şayet su damlamıyorsa mesh caiz olmaz.

5. Başında çok uzun saç bulunan kimsenin mesh durumu nasıldır?

Başında çok uzun saç bulunan bir kimse, üç parmağı ile meshettiği zaman, eğer su mesh altında başın bulunduğu kısma “isabet ederse, bu mesh caiz olur. Fakat meshettiği kısmın altında, baş değil de, alın veya boyun bulunsa bu durumda mesh caiz olmaz.