Abdest ile İlgili Sorular – 3

By | 17 Eylül 2014

abdestin sünnetleri nelerdir1. Çeneden sarkmakta olan kılları yıkamak vacip midir?

Çeneden sarkmakta olan kılları yıkamak vacip değildir.

2. Çenedeki kıllar veya bıyık yıkandıktan sonra tıraş edilse çenenin yeniden yıkanması gerekir mi?

Gerekmez.

3. Baş meshedildikten sonra tıraş olunsa ve abdest aldıktan sonra tırnak kesmekle abdest bozulur mu? Veya bunların tekrar meshedilmesi yahut yıkanması gerekir mi?

Gerekmez. Baş meshedildikten sonra tıraş olmakla ve abdest aldıktan sonra tırnak kesmekle abdest bozulmaz ve bunların tekrar meshedilmesi gerekmez.

4. Abdeste elleri yıkarken dirseklerle birlikte mi yıkanır?

Eller dirseklerle birlikte yıkanır. Böyle yıkamak farzdır.

5. Bir kimsenin eline hamur bulaşsa ve bu hamur da kurusa, o kimse bu durumda abdest almış olsa, durumu ne olur?

Hamur az olduğu zaman abdesti caizdir.

6. Abdest alan kimsenin tırnakların altında hamur bulunursa durum ne olur?

Abdest azalarmdaki tırnak altında hamur bulunursa, şayet tırnak uzunsa suyu bu hamurun altına ulaştırmak vaciptir. Eğer tırnak kısa ise vacip değildir.

7. Tırnaklarının altında kir bulunan veya çamurla uğraşan; parmaklarına kına yakan kadınların abdest bakımından durumları nedir?

Bu gibi hallerde, kolaylıkla kaçınmaya güçleri yetmediği zaman, abdestleri caiz ojur. Tırnaklarında hamur olan ekmekçinin de abdesti caizdir. Fakat boya toplanır ve bu da kurursa, abdest ve gusle mani olurlar.