Abdest ile İlgili Sorular – 18

By | 18 Eylül 2014

abdest1. Bir kabarcık patlasa da ondan su çıksa abdest bozulur mu?

Bir kabarcık patlasa da ondan su, sarı su veya bir başka şey çıksa; eğer bu çıkan şey yaranın başından akarsa abdesti bozar. Fakat akmazsa abdesti bozmaz. Bu durum, kabarcığın kendiliğinden patlaması ve içindekinin kendiliğinden çıkması halinde böyledir. Ancak bir kimsenin bu kabarcığı sıkması neticesinde içindeki çıkmışsa bu hal abdesti bozmaz. Çünkü çıkan şey çık¬tığı yerin dışına taşıcı ve yayılıcı değildir.

2. Bir kimse sümkürdüğü zaman burnundan çıkan pıhtılaşmış kan abdesti bozar mı?

Burundan çıkan pıhtılaşmış kan mercimek büyüklüğünde olursa abdesti bozmaz.

3. Sülük bir kimsenin her hangi bir uzvunu emerse o kimsenin abdesti bozulur mu?

Sülük bir kimsenin her hangi bir uzvunu, karnını dolduracak kadar emerse o kimsenin abdesti bozulur.

4. Gözde olan bir hastalıktan dolayı ondan çıkıp akan şey abdesti bozar mı?

Gözde olan bir hastalık yara mesabesindedir; ondan çıkıp akan şeyler abdesti bozar.

5. Bir kimsenin gözlerinde ağrı olsa ve bu ağrıdan dolayı devamlı su aksa abdest alması gerekir mi?

Bir kimsenin gözlerinde ağrı olsa ve bu ağrıdan dolayı gözlerinden devamlı su aksa o akıntının sarı su olma ihtimali bulunduğu için o kimsenin her namaz için abdest alması gerekir.

6. Bir yaranın başından çıkan kurt abdesti bozar mı?

Bir yaranın başından kurt çıkmış olsa, bu abdesti bozmaz.