Monthly Archives: Mayıs 2014

İnsanın Yaratılış Gayesi Nedir ?

İnsanın yaratılış gayesi nedir  sorusu herkesin bi dönem aklına takılan ve cevabı bulduktan sonra hayatının akışını değiştiren önemli sorulardan biridir.İnsanın yaratılış gayesi nedir sorumuza cevap olarak Allah (cc) Kur’an-ı Kerimde “Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve kadın­dan yarattık, ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah (cc) katında en… Read More »

Sabah Akşam Okunan Dua

Sabah akşam okunan duanın okunuşu: “Allahümme fatire’s-semavati ve’l-ardı alime’l- ğaybi ve’ş-şehadeti, rabbe külli şey’in ve melikehu. Eşhedü en la ilahe illa ente. Euzü bike min şerri nefsi ve min şerri ‘ş-şeytani ve şerikihi.” Sabah akşam okunan duanın anlamı: “Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah’ım! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka… Read More »

Şaban Ayının Önemi Hakkında Hadisler

Şaban ayının önemi hakkında hadislerden birinde Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki : “Şaban Benim ay’ımdır (o ayda yapılması gereken ibadeti Ben sünnet kıldım). Ramazan ise ümmetimin ay’ıdır. Şaban, günahları örten bir aydır. Ramazan ise, insanı tertemiz eden bir aydır1 Diğer Şaban ayının önemi hakkında hadislerden biride şöyledir Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki :… Read More »

Rüyada Pantolon Görmek

Rüyada pantolon görmek, itibar sahibi (saygın) bir kimse ve iyilik sever bir kimseye işârettir. Siy ah pantolon giydiğinizi görmek, hatırlı ve saygınlığa işâ­rettir, şeklinde tabir edilir. Rüyada pantolon görmek ve eski ve yırtık pantolon görmek, üzüntü ve kedere işâret olarak tabir olunur. Rüyada pantolon görmek ve pantolonun yün olduğunu gören kimse, iyiliklere ve hayırla­ra işâret… Read More »

Rüyada Örümcek Görmek

Rüyada örümcek görmek, din bütünlüğüne işârettir. Rüyâda örümcek ağı görmek hile ve dalavereye işârettir. Bazı yorumcular, Rüyada örümcek görmek rüyasını, hilekâr, düzenbâz ve dalevereci, zayıf ve tembel bir kimseye işâretle yorumlamıştır. Rüyada örümcek görmek ve onun dokuduğu ağı (örümcek ağını) görmek, Cenâb-ı Allah’ın: “Halbuki evlerin en çürüğü her­halde örümcek yuvasıdır.” (Ankebût, 41) âyeti gereğince, rü… Read More »

Boy Abdestinin Önemi

Boy Abdestinin Önemiyle ilgili Ayet:”Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız vakit yüzlerinizi ve dir­seklerinize kadar ellerini yıkayın. Başınızı da meshedin. Eğer cünüp ise­niz boy abdesti alın…” (Maide; 6) Boy Abdestinin Önemiyle ilgili Hadis: “Kim cuma günü cenabet guslü ile gusül yapar, sonra cumaya giderse sanki bir deve kurban etmiş gibi (sevaba nail) olur. ” (Ebû Hureyre,… Read More »

Zikir Nedir ?

  Zikir nedir ile ilgili Ayet: “Rabbini sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendi­ne, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma.” (A’raf; 205) Zikir nedir ile ilgili Hadis: “Ben ve benden evvel geçen bütün peygamberlerin söylediği en efdâl zikir ‘La İlahe İllallah’tır.” Zikir nedir ile ilgili Hikâye: Daima Allah’ı Zikreyle Cüneyd-i… Read More »

Mahşer Günü Neler Olacak

  Mahşer günü neler olacak – ayet:”Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştürül­düğü gün, onlar tek olan, Kahhar olan Allah’ın huzuruna çıka(nla)caklar- dır.” (İbrahim; 48) Mahşer günü neler olacak – Hadis: “Allah geleceği kesin olan mahşer gününde insanları topladığı zaman bir kimse şöyle bir duyuruda bulunur: ‘Kim işlediği bir amelde Al­lah’a birini ortak… Read More »

Şaban Ayı Hakkında Bilgi

Şaban ayı hakkında bilgiye vermeye Arabî ayların sekizincisi, üç ayların İkincisidir açıklamasını yaparak başlayabiliriz. Şaban ayı hakkında bilgilerin en önemlisi Şaban isminin nereden geldiği olsa gerek,Hayrın, iyiliklerin çokça görülmesi sebebiyle bu aya “Şaban” denilmiştir. Bu ay, hayırların fethedildiği, bereket­lerin yağdırıldığı, hataların bırakıldığı, kötülüklerin örtüldüğü ve mahlûkatın en hayırlısı Muhammed (Sallallahü Aley­hi ve Sellem)e salâvatın çokça… Read More »

El Fettah İsmi

El Fettah isminin anlamı ; “Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.” El Fettah isminin sırları ; 1-                       Kalbi ve sırrı temizlemek için sabah namazını kıl­dıktan sonra sağ eli kalbin üzerine koyarak “Yâ Fettâh” di­ye yetmiş kere okunmalıdır. 2-                       Bu ism-i şerifi “Yâ Fettâh” diye okumaya devam edenlere maddi ve manevi fetihler kolaylaşır. 3-                      … Read More »