Mahşer Günü Neler Olacak

By | 29 Mayıs 2014

feraceler

 

mahşer günü neler olacak

Mahşer günü neler olacak – ayet:”Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) dönüştürül­düğü gün, onlar tek olan, Kahhar olan Allah’ın huzuruna çıka(nla)caklar- dır.” (İbrahim; 48)

Mahşer günü neler olacak – Hadis: “Allah geleceği kesin olan mahşer gününde insanları topladığı zaman bir kimse şöyle bir duyuruda bulunur: ‘Kim işlediği bir amelde Al­lah’a birini ortak koşmuş ise sevabını ondan istesin. Zira Allah, şirkin her çeşidine en müstağni olan Zat’tır.’ ” ( Ebû Sa’d İbrıu Fadale, Kütüb-ü Sitte, 701)

Mahşer günü neler olacak – Hikâye:

Mahşer Günü Azığın Nerede?

Uzak yerlerden bir merhametli dost, Hz. Yusufa konuk olur. Çocuk­luktan beri birbirlerini tanırlar. Yusuf (as) “Eh…bize ne armağan getirdin, bakalım?” diye sorar.

Ey ulu kişi! Dostları görmeye eli boş gitmek, değirmene buğdaysız git­meye benzer. Yüce Allah da mahşer günü, halka “Mahşer günü için ar­mağanın nerede? Bize yapayalnız, azıksız, adeta sizi yarattığımız gibi gel­diniz. Mahşer günü için ne hediyeniz var, ne getirdiniz? Yoksa tekrar dö­nüp geleceğinizi ummuyor muydunuz, size bugünün vadesi batıl mı gö­ründü ki?” der. Ona konuk olacağımızı inkâr ediyorsan, bu mutfaktan ancak toprak ve kül alabilirsin. İnkâr etmiyorsan niçin böyle elin boş? O sevgilinin kapısına böyle nasıl ayak atacaksın? Yemeyi, uyumayı biraz azalt da onunla görüşmek için bir armağan götür. Geceleri az uyuyanlar­dan, seher çağlarında istiğfar edenlerden ol!