Tag Archives: sabah akşam okunacak dualar

Sabah Akşam Okunan Dua

Sabah akşam okunan duanın okunuşu: “Allahümme fatire’s-semavati ve’l-ardı alime’l- ğaybi ve’ş-şehadeti, rabbe külli şey’in ve melikehu. Eşhedü en la ilahe illa ente. Euzü bike min şerri nefsi ve min şerri ‘ş-şeytani ve şerikihi.” Sabah akşam okunan duanın anlamı: “Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah’ım! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka… Read More »