Monthly Archives: Nisan 2014

El Bari İsmi Şerifi

El Bari İsmi Şerifi ile örnek bir dua örneği paylaşmayı istedik.El Bari İsmi Şerifi ile olan duamızın ismi; ” Ey BÂRİ olan Allah’ım ”… Ey her şeyi en güzel uyum ve hikmetle yaratan Allah’ım. Sen yaratılmışların en güzeli olarak insanı el, kol, yüz, göz uyumu içinde yaratan, düzelten ve en güzel şekli veren BÂRİ’sin. Ne… Read More »

Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Dua

Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua Arapça Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua  okunuşu: “La ilahe illallahü’l-azimü’l-halim. La ilahe illallahü Rabbü’l-arşi’l -azim. La ilahe illallahu Rabbü’s- semavati ve Rabbü’l-ardi ve Rabbü’l-arşi’l-kerim.” Sıkıntılı zamanlarda okunacak dua anlamı: “Büyük ve halim olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kıymetli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan… Read More »

Recebin İlk Günü Oruç Tutmak

Recebin ilk günü oruç tutmakla ilgili bize nakledilen bir çok ayet, hadis ve rivayetler vardır.Recebin ilk günü oruç tutmakla ilgili hadisler şöyledir ; –  Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Receb’in ilk günü oruç tutan kimseden, günahları —bir rivayette cehennem- yerle gök yer arası kadar uzaklaşır.”1 – Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in Recebin fazi­letlerine… Read More »

El Bari İsmi

El Bari İsminin Anlamı; “Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.” El Bari İsminin sırları; 1-                         Bu mübarek ism-i şerifi yedi gün ara vermeden yüzer defa okuyup zikredenler Allah’ın izni ile bütün afetlerden muhafaza olunurlar. Bu isimle zikretmeyi adet edinenler için kabirde kendisine arkadaşlık edecek bir melek yara­tılır. 2-                         Adedi (213), saati Güneş’tir. Bu saatte mezkur… Read More »

Gece Namazının Fazileti

Gece namazının fazileti hakkında Ayet: “Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl! Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, algılaması olanlara bir öğüttür.” (Hud; 114) Gece namazının fazileti hakkında Hadis: “Gece namazı kılmalısınız. Çünkü bu, sizden önceki iyi insan­ların âdetidir. Zira, gece namazı kişiyi Allah’a yaklaştırır, günahlardan alı- koyar, kötülüklere karşılıktır, bedenden hastalıkları giderir.”… Read More »

Vasiyet Etmek

Ayet: “Rabbi ona: ‘Teslim ol’ dediğinde (O:) ‘Alemlerin Rabbine teslim oldum’ demişti. Bunu İbrahim, oğullarına vasiyet etti, Yakup da: ‘Oğulla­rım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti, siz de ancak müslüman olarak can veriri (diye benzer bir vasiyette bulundu.)” (Bakara; 131,132) Hadis: “Bir Müslümanın bir şey vasiyet etmek istediği halde onu ya­zılı halde yanında bulundurmadan iki… Read More »

Kaza Ve Kader Nedir ?

Kaza ve kader nedir ile ilgili Ayet: “Her olay ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu ya­ratmadan önce, bir kitapta (levh-i mahfuzda) yazmış olmayalım.” (Hadid; 22) Kaza ve kader nedir ile ilgili Hadis: “Kadere, hayra ve şerre iman etmedikçe, başa gelenin asla şaş­mayacağına, başa gelmemesi mukadder olanın da asla gelmeyeceğine inanmadıkça, hiç kimse… Read More »

Ümmet Hakkında

Ümmet hakkında Ayet: “Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların üzerine seni şa­hit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak?” (Nisa; 41) Ümmet hakkında Hadis: “Bana Cebrail aleyhisselam gelerek ‘Ümmetinden kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer’ müjdesini verdi.” (Ebû Zerr (Cündeb ibnu Cünade el-Gıfari) Ümmet hakkında hikâye: “Ümmetim! Ümmetim!” Peygamber Efendimizin… Read More »

İsa Peygamber Hakkında Bilgi

İsa Peygamber hakkında bilgi Ayet: “Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmaların­dan ve ‘Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük’ de­melerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve as­madılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgi­leri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar.… Read More »

Rüyada Makarna Görmek

Rüyâda makarna görmek, iyiye ve hayırlı bir işe sahib olduğunuza veya olacağınıza işâretle tabir olunur.Rüyâda makarna görmek ile ilgili diğer yorumlar ise şöyledir;  Rüyada makarna görmek, paranızın ve gelirinizin azaldı­ğını anlayarak, tasarruflu bir yaşama koyularak bundan çok hayır elde edeceğinize işâretle tabir olunur.