İsa Peygamber Hakkında Bilgi

By | 25 Nisan 2014

isa peygamber hakkında bilgiİsa Peygamber hakkında bilgi Ayet: “Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmaların­dan ve ‘Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük’ de­melerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve as­madılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgi­leri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” (Nisa Suresi; 157)

İsa Peygamber hakkında bilgi Hadis: “Onunla (Hz. İsa ile) benim aramda hiçbir peygamber yoktur. O şüphesiz inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyın! O, orta boylu, be­yaza çalar kırmızı renktedir. Sarıya boyalı iki elbise içinde olacak. Yağ­mur yağmasa da saçından su damlayacaktır. İnsanlarla İslam için müca­dele edecektir. Mesihu’d-Deccal’i yok edecektir, sonra yeryüzünde tam kırk sene kalacak. Sonra ölecek ve namazım Müslümanlar kılacaklardır.”  (Buhari, Müslim, Ebû Davud ve Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Ru- dani, 5.cilt, s.380)

İsa Peygamber hakkında bilgi Hikâye:

“Hepinizin Duası Kabul Olundu”

Hz. İsa’nın yaşadığı devirde her sabah; kör, topal, çolak, hasta, fakir kim varsa kapısının önünde toplanıp onu beklerdi. Hz. İsa (as) günlük ibadetlerini bitirince dışanya çıkar, kapısında bekleyen bunca çaresiz, dertli insanın dertlerinden kurtulması için dua eder: “Ey insanlar, hepi­nizin duası kabul olundu, herkesin derdi çare bulacak, kalkıp evlerinize işlerinize dönün.” derdi. Oraya toplananlar dertlerinden üzüntü ve sıkın­tılarından kurtulmuş olarak dönerlerdi. Hastalan iyi etmesi Hz. İsa’nın nıucizelerindendi