Ümmet Hakkında

By | 25 Nisan 2014

ümmet hakkında

Ümmet hakkında Ayet: “Her ümmetten bir şahid getirdiğimiz ve onların üzerine seni şa­hit olarak getirdiğimiz zaman nasıl olacak?” (Nisa; 41)

Ümmet hakkında Hadis: “Bana Cebrail aleyhisselam gelerek ‘Ümmetinden kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer’ müjdesini verdi.” (Ebû Zerr (Cündeb ibnu Cünade el-Gıfari)

Ümmet hakkında hikâye: “Ümmetim! Ümmetim!”

Peygamber Efendimizin (sav) ümmetine karşı şefkat ve merhameti çok büyüktür. İnsanlar kıyamet kopup da mahşerin dehşetini gördükleri andan herkesin, hatta bütün peygamberlerin dahi başlarını derdine dü­şüp ‘Nefsim, nefsim’ diyecekleri bir sırada, Peygamber Efendimiz (sav) ‘Ümmetim! Ümmetim!’ diyerek ümmetinin kurtuluşunu dileyecektir.