Yağmur Duası

By | 8 Nisan 2014

Yağmur Duası Arapçası

yağmur duası

Yağmur Duası Okunuşu: “Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadekan mücellelen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke. Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berekati’s-semai. Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfirüke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna midraran.”

Yağmur Duası Anlamı: “Allah’ım, bize yardım eden, içimize sinen, ferahlık veren, bol, yararlı, her tarafı sulayan bereketli bir yağmur ihsan eyle. Allah’ım, bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini yitiren kimse­lerden eyleme. Allah’ım! Kullarda, illerde ve diğer yaratıklarda da öyle bir sıkıntı, öyle bir darlık var ki senden başkasına arz edeme­yiz. Ey yüce yaratıcımız, bizim için ekinleri bitir, sütlerimizi bol­laştır, bizi göğün bereketlerinden sula, bize yeryüzünün bereketle­rinden ihsan eyle. Ey cömert, kerem sahibi Allah’ımız, biz Senden mağfiret dileriz, şüphe yok ki Sen çok bağışlayıcısın, bize gökten bol bol yağmurlar yağdır, ey bağışlayıcı merhametli Rabbimiz.”