Karınca Duası

By | 8 Nisan 2014

Karınca duası aynı zamanda Bereket duasıdır.

Karınca duası Arapça

karınca duası

Karınca duası Okunuşu: “Allahümme ya rabbe cebraile ve mikaile ve israf ile ve azraile ve ibrahime ve ismaile ve ishaka veya’kube ve münzile’l-berekati ve’t-tevrati ve’l-incili ve’z-zeburi ve’l- furkan. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim.

La ilahe illallahu’l-meliku’l-hakku’l-mübin. Muhammedün rasulullahi sadıku’l-vadi’l-emin. Ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya hayyü yakayyumü ya ze’l-celali ve’l-ikram. Es’elüke ya rabbe’l- arşi’l-azimi en yerzukani rızkan halalen tayyıben bi rahmetike ya erhame’r-rahimin. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, kefeştatayyuş, kıtmir.”