Vücuttaki Yara, Sivilce Ve Siğiller İçin Dualar

By | 18 Kasım 2014

sigil-icin-okunacak-duaVücutta meydana gelen yara, siğil yada sivilce gibi şeyler insanı ağrı sızı bakımından çok rahatsız etmese de psikolojik olarak oldukça etkiler. Sanki bütün insanlar onun bu problemiyle ilgileniyor, herkesin dikkatini çekiyor zanneder. İşte bu rahatsızlıklardan kurtulmak için her biri için ayrı zikirler veriyoruz. Denenmiş ve tesiri görülmüştür.

1- 3 salavat, 3 Fatiha suresi, 3 kerede bu dua okunmalı ve bu 3 defa tekrar edilmelidir.

‘Ve teral cibale tahsebüha camideten ve hiye temürru merras sehab. Ve yeselüneke anil cibale fe kul yensifüha rabbi nesfen fe yezeruha ka’an safsafan la tera fiha ivecen vela emta. Ve meselü kelimetin habisetin keşeceratin habisetinnictüsset min fevkıl arza ma leha min karar. Elem tera illellezine haracü min diyarihim ve hüm ülüfün hazeral mevt. Fe kale lehümüllahe mütü mütü mütü ev kellezi merra ala karyetin ve hiye haviyetün ala uruşiha kale enna yuhyi hazihillahü ba’de mevtiha fe ematehullahü miete amin fe ematehullahe miete amin fe ematehullahe miete amin. ’

2- Temiz bir tabağa Ali İmran suresinin 151. ayetini ve Fetih suresinin son ayetini yazıp bu yazılar zeytinyağı ile silinip bu yağ yaralara sürülürse kısa zamanda bu yaraları iyileşir.

3- Ayetler sivilce veye çıbanların üzerine 7 defa okunup üflenir.

‘Se nesimühü alel hurdum. İnna belevnahüm kema belevna eshabel cenneti iz eksemü le yesrimünneha müsbihıyn. Vela yestesnün. Fe tafe aleyha taifün min rabbike ve hüm naimün. Fe esbahat kes sarıym.

4- Abdestli olarak 3 parça kağıda ‘edri’ yazılıp üzerine her sabah bir tanesi üzerine 3 ihlas ve bir fatiha okunarak siğillere sürüldükten sonra yakılır.