Uyumadan Önce Okunacak Dua

By | 10 Ocak 2014

Uyumadan Önce Okunacak Dua Arapçası:

 

 uyumadan önce okunacak dua

 

Uyumadan Önce Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rahbeten ileyke, la melcee ve la menca minke illa ileyke. Amentü bi-kitabike’llezi enzelte ve bi- nebiyyike’llezi erselte.”

Uyumadan Önce Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.” (Buhari, De’avat 5, 7, 9; Müslim, Zikir ve Dua 56-57; Ebu Davud, Edeb, 98; Tirmizi, De’avat 16; İbn Mace, Dua, 15)

Uyumadan Önce Okunacak Dua  ile ilgili bilgi: Bera ibni Azip (r.a.) diyor ki; Resulullah (s.a.v.) yatmadan önce abdest alıp böyle dua edilmesini tavsiye etti.