Umrenin Vacipleri Nelerdir?

By | 21 Ekim 2014

umre1.Mikat yerlerinden birinde ihrama girmek.

Mikat yerleri:

Medineliler için Zulhuleyfe, Şamlılar için Cuhfe, Necidliler için Karn, Yemenliler için Yelemlem’dir. Mekkede ikamet edenler için Haram bölgesi sayılan Mekke’dir. Mekke’de ikamet etmeyen Âfâkiler için ihram yerleri Medine’den gelenler için Zulhuleyfe, Şam, Mısır ve doğu istikametinden gelenler için Cuhfe, Yemen tarafından gelenler için Yelemlem, Hicaz ve Yemen bölgesinden gelenler için Karn, Batı istikametinden gelenler için Zat-ı Irk inikatlarıdır.

2. Üç cemreye taş atmak.

3. Tıraş olmak.

Bu şart, saçları dipten tıraş etmek veya kısaltmak suretiyle olacağı gibi, başından en az üç kıl kesmekle de yerine getirilmiş olur. Tıraşın vakti de; Arafat vakfesinden ve bayram gecesinin yansından sonra başlar. Bu vakitten önce tıraş olanın fidye vermesi gerekir. Bir de tıraş edilen saçların baş sınırında bulunması gerekir. Kadınların bütün başlarını tıraş etmeleri haramdır.