Üç Ayların Fazileti

By | 23 Nisan 2014

Üç ayların fazileti

Üç ayların fazileti hakkında zikredilen hadisi şerifler­den bazıları:

+ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Re­cep, Allahü Teala’nın ayıdır. Şaban, Benim ayinidir. Ra­mazan ise, ümmetimin ayıdır. ”1

[1] Suyutî, Câmius-sagîr, 4411; Kenzül-Ummâl, 35164, 12/310

 Üç ayların fazileti ile ilgili üç aylara girerken okunacak dua: “Rabbimizin üç ayları hakkımızda hayırlı kılması, Ümmeti Muhammed’in sıkıntı ve ıstıraplardan kurtulması, bu mübarek gün ve geceleri na­sıl değerlendirilmesi gerekiyorsa, o ölçüde ihya eden; onlar­dan azami istifade eden ve her gecesine Kadir gecesi kıy­metinde sevabın verildiği kullarından eylemesi niyazıyla:

[Allahümme bârik lenâ fi recebe ve şa ‘bâne ve belliğnâ ramazân] “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayma ulaştır.”1

+ Üç ayların fazileti arasında üç ayların tamamını oruçlu geçirmek, Resulullah (Sallalla­hü Aleyhi ve Sellem)in uygulamaları arasında sayılmamıştır. Fakat kaza veya kefaret orucu bulunanlar bu aylarda tuta­bilirler. Üç ayların Ramazan’dan önceki iki ayında tutulan oruçların bir amacı da Ramazan’a hazırlamaktır.