Tur Dağı Hakkında Bilgi

By | 22 Mayıs 2014

Tur Dağı Hakkında Bilgi

Tur dağı hakkında bilgi kısaca vermemiz gerekirse şöyle diyebiliriz; Tur dağı Hz. Musa’nın peygamberlikle müjdelendiği ve Tevrat’ın indiği dağdır.Tur dağı hakkında bilgiyi daha kapsamlı olarak ayet, hadis ve bir hikaye örneği ile açıklayabiliriz.

Ayet: “Ona, Tur’un sağ yanından seslendik ve onu (kendisiyle) gizlice söyleşmek için yakınlaştırdık.” (Meryem; 52)

Hadis: “Müslümanların Melhame’de merkezleri Şam, Deccalde mer­kezleri Kudüs ve Ye’cüc Me’cüc vak’asında merkezleri Tur-u Sina’dır.”

(Hz. Ebû Zahiriyye)

Tur dağı hakkında bilgi hikâye:

Allah’ın (c.c) Hz. Musa’ya Hitabı

Hz. Musa (a.s.), Tur Dağı’nda Cenab-ı Allah’ın Kelâmına mazhar olun­ca, O’nu görme isteğinde bulundu. Cenab-ı Allah da, Kendisini görmesi­nin mümkün olmadığını, yanı başındaki dağa yapacağı tecellide eğer dağ yerinde kalırsa, Kendisini görebileceğini buyurdu. Ama Cenab-ı Allah’ın bir lem’acık Kudret tecellisi karşısında dağ toz haline gelirken, Hz. Mu­sa (a.s.) da, yıldırım çarpmışçasına yere düşüp bayıldı. Kendine gelince teşbihte bulundu ve tevbe etti. Cenab-ı Allah’ın mukabelesi ise şöyle ol­du: “Ey Musa! Ben seni seçtim, seni risaletle ve hitabıma mazhar kılmak­la insanlar üzerinde bir mevkie çıkardım. Şimdi sen, (senin için olmaya­nı talepten vazgeçerek) sana ne vermişsem onu al ve karşılığında şükre- denlerden ol!” (A’râf; 14? 44)