Tevrat’ta Hz.Muhammed

By | 11 Mart 2014

tevratta hz muhammed

Tevrat’ta Hz.Muhammed (sav) efendimiz, tarif edilmiştir. Tevrat’ta Hz.Muhammed (sav) ile ilgili şu kıssa bize gerekli açıklamaları yapmaktadır.

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh) şöyle anlatmıştır: Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Yahudilerin dershânesine gelerek:

“En bilgilinizi karşıma çıkarın!” buyurdu. Onlar: “Abdullâh ibni Sûriyâ!” dediler.

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Onun­la başbaşa kalınca, dîni adına, Allâh’ın onla­ra in’âm ettiği nîmetler adına, onlara yedirdiği kudret helvasıyla bıldırcın adına ve onlara gölge yaptığı bulut adına ona and verdirerek:

“Gerçekten benim Allâh’ın Rasûlü oldu­ğumu biliyorsun değil mi?” diye sordu.

O: “Allâh adına evet! Bu toplum da benim bildiklerimi elbette bilmektedirler. Şüphesiz se­nin sıfatların ve târifın gerçekten Tevrât’ta taf­silatlı bir şekilde açıklanmıştır, lâkin onlar seni kıskandılar” dedi. O zaman Rasulüllâh (Sallâllâ­hu Aleyhi ve Sellem)

“Peki seni (bana uymaktan) engelleyen ne­dir?” diye sorunca o: “Kavmime muhâlefet et­mek istemiyorum, ama onların sana uyarak İs­lâm’a girmelerini, böylece benim de Müslüman olacağımı umuyorum!” dedi. (İbniSa’d, et-Tabakâtü’lkübrâ: 1/164; Süyûtî, ed-Dürru’l-mensûr:6/617-618)

Tevrat’ta Hz.Muhammed ile ilgili  açıklamalar bu şekildedir.