Teslimiyet

By | 21 Şubat 2014

teslimiyet

Teslimiyet İle İlgili Ayet: De ki: “Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah’tan başka tap­tıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve âlemlerin Rabbi’ne teslim olmakla emrolundum.” (Mü’minun; 66)

Teslimiyet İle İlgili  Hadis: “… Bilin ki Allah, çok affedici ve çok merhamet sahibidir'(Ma- ide 33-34) ayeti müşrikler hakkında indi. Kendileri mağlup edilmezden önce, kim gelip teslim olursa bu, ona işlediği suç sebebiyle had cezası uy­gulamaya mani değildir” . (İbnu Abbas)

Teslimiyet İle İlgili  Hikâye

Teslim Olunacak Tek Varlık Allah’tır (c.c)

Yüce Yaratıcı’dan başka hiç kimsenin insanları kendisine itaat etme­ye davet yetkisi ve görevi yoktur. Her emrine uyulacak, her hükmünde teslim olunacak tek varlık, âlemlerin sahibi Yüce Allah’tır. Hiçbir pey­gamber de kendi şahsından kaynaklanan bir sebep ve yetkiyle insanlara bir şeyi emretme veya yasaklama yetkisine sahip değildir. Fakat peygam­beri Yüce Allah davetle görevlendirip halkın arasına gönderdiği zaman, konumu, yetkisi ve insanlar üzerindeki etkisi değişir.

Bunun için, insan Yüce Allah’a muhabbet ve teslimiyetini ancak O’nun peygamberine gösterdiği muhabbet ve teslimiyet ile ortaya koya­bilir. Bu teslimiyet görünürde insana, hakikate ise Allah’a bağlanmaktır. Böylece, içi ve dışıyla Hakk’a teslim olan kimse, Allahu Teâlâ’dan başka her şeyin köleliğinden kurtulur, hür olur, kalbi Allah ile huzur, İlâhi aşk ile hayat bulur.