Teşbih Namazı

By | 5 Kasım 2014

tesbih-namaziAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Abbâs ibn Abdu’l-Muttalib’e:
– ‘Ey Abbâs! Ey Amcam! On çeşit günahın kefaretini sana vermeyeyim mi? Sana ikram etmeyeyim mi? Sana bildirmeyeyim mi? Sen o kefareti işlediğin zaman Yüce Allah senin için günahını bağışlar; günahının başını, sonunu, eskisini, yenisini, hatâsını, kasıtlısını, küçüğünü, büyüğünü, gizlisini, açığını bağışlar. Bu günahlar, on çeşittir. Bu on çeşit kefaret için dört rekat namaz kılman gerekmektedir. Her rekatta, Fatiha ve bir sûre okursun. İlk rekatta kıraati bitirince sen henüz ayakta iken on beş defa: “Subhânallâhi ve’l-Hamdulillâhi ve lâ ilahe illallâhu va’llâhu Ekber” dersin. Sonra rükuya varırsın. Sen rükû halindeyken bunu on defa söylersin. Sonra rükudan başını kaldırırsın. Bunu on defa söylersin. Sonra secde için eğilirsin. Secde halinde iken bunu on defa söylersin. Sonra secdeden başını kaldırırsın. Bunu on defa söylersin. Sonra secde edersin, bunu on defa söylersin. Sonra başını secdeden kaldırırsın ve bunu on defa söylersin. İşte bunların toplamı her rekatta yetmiş beş defadır. Bunu dört rekatta yaparsın. Eğer her gün bir defa bu namazı kılmaya gücün yeterse yap. Eğer gücün yetmezse her cumada her haftada bir defa yap. Eğer bunu yapamazsan her ayda bir defa yap. Eğer bunu da yapamazsan ömründe bir defa yap’ buyurdu.”Bir rivayette “Dünyanın en büyük günahkarı bile olsan bununla bağışlanırsın” ifadesi yer almaktadır.(Teşbih namazı ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır (Ebu Dâvud, Tatavvu’ 14, Salat 303; Tirmizî, Salat 350, Vitr 9)