Temettü Haccının Yapılışı

By | 24 Mart 2014

Temettü haccının yapılışı

Hanefîlere Temettü haccının yapılışı  iki nevidir:

a)                 Hedy (kurban gönderen),

b)                 Hedy sevketmeyen.

Temettü haccının yapılışında hedy sevkedenin hükmü, kıran haccı yapan gibidir. Mekke’ye girdiği za­man umre için tavaf ve sa’y yapar. Umreden sonra ihramdan çıkmaz.

Bunun anlamı; “İhramdan çıkmak sadece umre yapmakla olmaz, bununla birlikte kurban göndermemiş olması da lâzımdır” demektir.

Temettü haccı yapacak olan kişi hedy sevketmek isterse, ihrama girer ve hedyini sevkeder.

Hedy sevketmeden temettü haccı yapan bu kişi inikattan umre ihramına girer. İhrama girme­den önce ifrad haccında anlattıklarımızı aynen ya­par. İki rekat ihram namazından sonra:

“Ey Allâh! Ben umre yapmak istiyorum. Onu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur”

(Kâsânî, Bedâi ‘u ’s-sanâi2/144) der. Sonra telbiye ge­tirir. Böylece umre ihramına girmiş olur.

Sonra Mekke’ye gelir ve umre için tavaf yapar, tavafa başlarken telbiyeyi keser. Tavafta remel ve ıztıbâ’ yapar. Tavâfı bitirince Makâm-ı İbrahim’­de veya Mescidin kolayına gelen bir yerinde vâcib olarak iki rekat tavaf namazı kılar.

Sonra Safa ile Merve arasında ifrad haccm­da anlattığımız gibi sa’y yapar. Sonra başını tıraş eder veya saçlarını kısaltır.Temettü haccının yapılışı bu şekildedir.