Tag Archives: temettü haccı

Temettü Haccının Yapılışı

Hanefîlere Temettü haccının yapılışı  iki nevidir: a)                 Hedy (kurban gönderen), b)                 Hedy sevketmeyen. Temettü haccının yapılışında hedy sevkedenin hükmü, kıran haccı yapan gibidir. Mekke’ye girdiği za­man umre için tavaf ve sa’y yapar. Umreden sonra ihramdan çıkmaz. Bunun anlamı; “İhramdan çıkmak sadece umre yapmakla olmaz, bununla birlikte kurban göndermemiş olması da lâzımdır” demektir. Temettü haccı yapacak… Read More »