Tavaf ‘ın 3. Şavt ‘ında Okunacak Dua

By | 11 Şubat 2014

Tavaf ‘ın 3. Şavt ‘ında Okunacak Dua Arapça ;

 

tavafın 3.şavtında okunacak dua

 

Tavaf ‘ın 3. Şavt ‘ında Okunacak Dua Anlamı;

Bismillahi Allahü Ekber!

Allahım! Sana inanarak, kitabını tasdikleyerek, sana verdiğim sözü tutarak ve Peygamberinin sünnetine uyarak işte buradayım. Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah’a mahsustur. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.

Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah’a aittir.

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrarız.

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin. Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla, şüphesiz senin her şeye gücün yeter.

Allahım! Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.

Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İyilerle birlikte cennete koy. Ey mutlak güç sahibi! Ey günahları çok bağışlayan! Ey âlemlerin Rabbi!