Tag Archives: zekeriya as duası

Zekeriyâ (A.S.)

Zekeriyâ (A.S.)’a gelince: Üzeyir (A.S.)’ın dirilmesi ve Yunus (A.S.)’ın Rahmanı faziletle saklanması tamam olunca, İlâhî emir, Allah’ın yüzünü görmek yolunda nefislerini feda edecek iki peygamberin gelmesini gerektirdi. Böylece Zekeriyyâ ve Yahya (A.S.)’lar geldiler. Zekeriyyâ (A.S.)’m hakikati ve ruhu Allahü Teâlâ’nm Zat ismi nurundandır, ki o ad KAYYUM’dur (ebedî ve ezelî). Çünkü Zekeriyyâ (A.S.) Allah sevgisinde… Read More »