Tag Archives: zekat nasıl hesaplanır

Zekâtın Tarihçesi

Zekât, sadece İslâm dininin ortaya koyduğu bir ibadet değil, tarih boyunca devam edegelen temel bir uygulamadır. Konuyla ilgili ilahi kitaplara bakıldığında, Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi semavî dinlerde de benzeri uygulamaların varlığı dikkat çekmektedir. Tevrat ve İncil’e bu açıdan bakıldığında, fakirin korunup kollanması, genel manada cömertlik ve bununla ilgili detaylarla sadaka vermeyi ifade eden birçok emir… Read More »

Definelerin Zekâtı Ne Kadardır?

   Defineler; a) İslâm definesi, b) Cahiliye definesi, ve c) Şüpheli define olmak üzere üç kısımdır. İslâm definesi Bu, üzerinde İslâm nişanı, tevhid kelimesi gibi bir alamet bulunan para ve eşyalara verilen isimdir. Bunlar, yitik eşya hükmünde olduğundan, bunları bulanlar, fakir iseler kendilerine harcarlar, fakir değillerse ya fakirlere ya da İslâm devletine verirler. Cahiliye definesi… Read More »

Koyun ve Keçilerin Zekâtı Ne Kadardır?

    Kırda otlayan koyun ve keçiler 40’tan az olduğunda onlara zekât düşmez. 40’tan fazlası için verilecek zekât miktarı aşağıda gösterildiği gibidir: 40’tan 120’ye kadar olan koyun ve keçilerde bir koyun veya keçi, 121’den 200’e kadar olan koyun ve keçilerde 2 koyun veya keçi, 201’den 399’a kadar olan koyun veya keçilerde 3 koyun veya keçi,… Read More »

Zekât ın Farz Olmasının Şartları

    Bir kimseye zekât’ın farz olması için o kimsede şu şartların bulunması gerekir: 1) Müslüman olmak, akıllı olmak ve büluğ çağma ermek. Buna göre, gayr-ı muslini, deli ve çocuk zekât vermekle yükümlü değildir. Velileri, çocukların malından zekât veremez. 2) Nisab miktarı mala sahip olmak. Temel ihtiyaçlarından ve borçlarından başka, malı nisab miktarına ulaşan kimse… Read More »