Tag Archives: yecüc mecüc

Zülkarneyn’in Hikayesi

    Vehb (R. Aleyh) der ki: — Zülkarneyn Rûm’dan idi. Bazı sözlere göre Yemen Meliklerin-den Tebaba’dan olup adı SUABD idi. Hak Teâlâ kendisine inayet ettiği zaman salih bir kimse idi. Hak Teâlâ ona: — Seni dilleri türlü türlü olan bir kavme, dine davet için göndere-ceğim. Onlar dört kavimdir: Biri Doğudadır, adı Nasîk, biri Batıdadır,… Read More »