Tag Archives: tokalaşmak anlamı

Tokalaşma ve Kucaklaşma Nedir?

Müslümanların birbiri ile tokalaşması güzeldir. Tokalaşmada, elini ilk uzatan, diğeri çekmediği sürece çekmez. Kucaklaşabilirler ve içlerinden biri, bereket umarak ve dindarlığının bir gereği olarak diğerinin başını ve elini öpebilir.