Tag Archives: tevbe etmek nedir

Tevbe Etmek

Ebû Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, o, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim demiştir: “Allah’a yemin ederim ki, doğrusu ben günde yetmiş defa Allah’a istiğfar ediyorum ve O’na tevbe ediyorum.” Abdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, o, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’ i şöyle buyururken işittim demiştir: “Allah, tevbe eden… Read More »