Tag Archives: tasavvuf müziği

Tasavvuf Nedir?

    Tasavvuf kelimesine birçok mânalar verilmiştir. TASAVVUF; zaman-ı kerimde, kerim olan kimseden, kerim söz ile zâhir olan ahlâk-ı kerimeye tasavvuf derler, denilmiştir. TASAVVUF; Allahu teâlâdan gayrı hiç bir şeyle alâkadar olmamaktır. (Yani, gayra alâkasız, Hak teâlâ ile olmaktır.) Tasavvuf, üç haslet üzere bina edilmiştir: 1) Fakr ve iftikara yapışmak. 2) Bezi ve iysâr ile… Read More »