Tag Archives: mescidi dırar olayı

Tebük Seferi

Tebük Seferi ile ilgili Ayet: “Ey iman edenler! Size ne oluyor da: Allah yolunda cihada çıkın, de­nildiğinde, bazılarınız ağırdan alarak, bulunduğunuz yerden kımıldamak iste­miyorsunuz? Yoksa siz ahireti bırakıp, sadece dünya hayatına mı razı oldu­nuz? Halbuki dünya hayatının geçici zevki ahiret saadeti yanında pek az ve değersizdir.” (Tevbe; 38) Tebük Seferi ile ilgili Hadis: “Resûlullah Tebük Seferi… Read More »