Tag Archives: medine şehri resimleri

Medine Şehri Hakkında Bilgi

Medine şehri hakkında bilgi Ayet: “Ne Medine halkının, ne de etrafındaki bedevilerin, Allah’ın Re­sulünden geri kalmalan ve ona ihtimam göstermeyip kendi canlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir (Bunu yapacak bir tek kişi bile çık­masın). Bu böyledir, çünkü onlann Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirecek tarzda bir yere ayak basıp ele geçirmeleri ve… Read More »