Tag Archives: helal kazancın önemi vaaz

Helal Kazancın Önemi

Ebû Hüreyre (r.a.) Hz. Peygamberin (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Bir kimse dilenmemek, ailesinin geçimini sağlamak, komşularına yardım etmek için dünya malını helâl yoldan ararsa Allâh onu kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlak olarak diriltir. Malıyla övünmek, başkalanna karşı böbürlenmek ve gösteriş yapmak için dünya malını helâl yoldan ararsa kıyamet gününde Allâh in huzuruna O’nu kızdırmış… Read More »