Tag Archives: dua siteleri

Fakirlikten Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

Fakirlikten Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua Fakirlikten Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua Arapça “Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrah- manirrahim. İnnallahe hüver rezzaku zul kuvve­ti! metin. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyilazim.” Fakirlikten Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua Nedir ? Bu duayı günde 21 defa okuyan kimsenin her muradı gerçekleşir. Her haceti verilir. Ayrıca rızkı bollaşır. Ge­çim darlığı çekmez, biiznillahi teala.… Read More »

Asker Duası

Asker Duası Ya Rabbel alemin! Ey Kainati yoktan var eden, her şeyi emrimize yar eden Ulu Allah! Lütfun ile bize bahşettiğin bunca nimetlere karşı layıkıyla şükürden aciziz. Bu aczimizin ifadesi ile ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız Sen’den yardım diliyoruz. Dualarımız kabul eyle Ya Rabbi! Ey bütün dertlere şifa bahşeden Rabbimiz!… Read More »

Muharrem Ayının İlk 10 Günü Okunacak Dua

Muharrem Ayının İlk 10 Günü Okunacak Dua Bismillahirrahmanirrahıym. El-hamdü li’llâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ seyyidinâ muhammedin ve ‘alâ âlihi ve sahbihî ecma‘îne. Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadîmü’l-hayyü’l-kerîmü’l-hannânü’l-mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es’elüke fîhâ’l-‘ısmete mine’ş-şeytâni’r-racîmi. Ve’l-‘avne ‘alâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sûi ve’l-iştigâle bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê’l-celâli ve’l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame’r-râhimîne. Ve sallâ’llâhu ve selleme ‘alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ muhammedin ve ‘alâ… Read More »

Gözü Rahatsız Olan İçin Okunacak Dua

Gözü Rahatsız Olan İçin Okunacak Dua Okunuşu: Gözü Rahatsız Olan İçin Okunacak Dua “Allahümme inni es’elüke ve teveccehü binebiyyike muhammedin nebiyy’r-rahmeti ya Muhammedü inni teveccehtü bike ila Rabbi fi heveti hazihi  li tukda ,Allahümme feşeffi’hü fiyye.” Anlamı:“Allahı’ım rahmet peygamberi nebin Muhammed’e tevessül ederek senden diliyorum.Sna yöneliyorum.Ta Muhammed,seni şefi edinip bu hacetim için Rabbime teveccüh ettim./Ta ki… Read More »

Yolculukta Okunacak Dualar

Yolculukta Okunacak Dualar Evden çıkarken “Ayet-el kürsi”yi okuyan, eve dönünceye kadar belâlardan emin olur. Yolculukta Okunacak Dualar Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: “Evinden çıkarken “Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah” diyen, tehlikelerden korunur, şeytan ondan uzaklaşır.” Besmele Yolculukta Okunacak Dualar çekerek “Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafururrahim” (Hud 41) ayet-i kerimesini okursa, (74)… Read More »

Tesbihten Sonra Okunacak Dua

Tesbihten Sonra Okunacak Dua Yalnız kılmış olan veya imamla kılan kimse, selamın akabinde,(Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram) der. Bundan sonra, 3 kere (Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüv elhayyelkayyume ve etübü ileyh) der. Tesbihten Sonra Okunacak Dua Buna istiğfar duası denir. Sonra Âyet-el-kürsi okunur, 33 kere (Sübhanallah), 33 kere(Elhamdülillah) ve 33 kere (Allahü… Read More »

Aile Geçimsizliğine Karşı Okunacak Dua

  Aile Geçimsizliğine Karşı Okunacak Dua Aile geçimsizliğine karşı 1 Fatiha suresi ile 3 İhlas suresi okunarak sevabı Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in ruhu şerifine hediye edilir. Sonra sabah-akşam 7 kere: “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim” denir. Aile Geçimsizliğine Karşı Okunacak Dua ”Allah bana yeter, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur, ancak O’na… Read More »

Berat Gecesi Okunacak Dua

Berat Gecesi Okunacak Dua Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle ) Ey Bizleri varlığa erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz… Read More »

Derslerde Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua

Derslerde Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua Okunuşu: Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayır: Anlamı: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim bu işi hayırla tamamla! Derslerde Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua Değerli kardeşim, yazımızın en altında bulunan, başarı ve kolaylıkla ilgili duaları okumadan önce, yazımızı okuyalım ve çalışmalarımızı dualar ile destekleyelim inşAllah. Rabbimiz, Necm suresi 39.Ayette bizlere şöyle;… Read More »

Satılmayan Malın Satılması İçin Dua

Satılmayan Malın Satılması İçin Dua KARINCA DUASI Allâhumme yâ rabbi ve cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve ibrâhîme ve ismâile ve ishâka ve yakûbe ve munzilel berekâti vet tevrâti vez zebûri vel incîli vel furkâni ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm * lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mubîn *… Read More »