Tag Archives: ayakta su içmenin hükmü

Soğuk Su İçmenin Hükmü

Câbir İbni Abdullah -radıyallâhu anh- şöyle dedi: Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- bir sahâbîsi ile beraber Ensârdan birinin yanına gitti ve şöyle buyurdu: “Bu gece kırbada soğumuş suyun varsa getir; yoksa eğilip dereden içeriz.” Açıklama: Sahîh-i Buhârî’de iki ayrı yerde daha geniş bir şekilde nakledilen hadisimiz, buraya kısaltılarak alınmıştır. Buhârî’deki rivayetlerden öğrendiğimize göre, Peygamber Efendimiz -sallallâhu… Read More »