Tag Archives: askere giderken okunacak dua

Asker Uğurlarken Okunacak Dua

  Asker uğurlarken okunacak duanın okunuşu: “Fihıfzıllahi ve fikenefihi, zevvedeke’llahü’t-takva ve ğafere lekezenbeke ve vecceheke lil-hayri eynema teveccehte.” Asker uğurlarken okunacak duanın anlamı: “Allah’ın hıfzu himayesiyle ( gözetim ve koruma­sı altında) git. Allah sana takva azığı versin (takva nasip et­sin), günahını bağışlasın. Her nereye yönelirsen, hayrı o yöne çevirsin.”(Darimi, Isti’zan, 41) Asker uğurlarken okunacak dua… Read More »