Tag Archives: ashabı kehf mağarası

Mağara Ashabı (ASHAB-I KEHF)

Hazret-i İsa’nın dini, zamanın zâlim hükümdarlarının zulmü ve işkencesinden ötürü mazlum halk arasında içten içe yayılmağa başlamıştı. Hazret-i Meryem Efes şehri tepesinde bülbül dağındaki inzivâgâhına çekildiği zaman Efes Şehri halkından da kimi kimseler bu dine girmişler, gizli ibadetlere başlamışlardı. Efes Şehri halkının çoğunluğu ise eski sanemlerine (taş heykel putlara) tapmaktaydılar. Yılın şenlik aylan gelince Efes’ten… Read More »