Tag Archives: arifan kurban risalesi

KURBAN RİSALESİ

Bir kimse, ölmesi halinde kendisi için yirmi dirheme bir koyun satın alınıp, adına kurban edilmesini vasiyet etse ve ölse, geriye bıraktığı malın üçte biri yirmi dirhemden az olsa, malının üçte biri miktarıyla onun adına bir kurban kesilir. (İbni Âbidîn, 6/320-323; Kâsdânî, el-Bedâyi’, 5/65-69; Fetâvâ-i Hindiyye 5/302-303)