Sünnet-i Seniyye’de Sabır

By | 2 Temmuz 2014

feraceler

 

sabır hadisiPeygamberimiz sallallâhu aleyhi vesellem İbn Abbas’a radıyallâhu anh bir tavsiyesinde: “Bil ki, hoşuna gitmese de sabırda çok hayırlarfaydalar vardır.” buyurmuştur.

Açıklama:
Sünnetteki sabra gelince; Peygamberimiz sallallâhu aleyhi vesellem sabrın kişiye verilen en büyük nimet olduğunu haber vermiştir. O sallallâhu aleyhi vesellem: “Hiç kimseye sabırdan hayırlı ve büyük bir nimet verilmemiştir” buyurmuştur.

Peygamberimiz sallallâhu aleyhi vesellem bir hadisinde de “Sabır ışıktır” buyurmuştur. İmam Nevevi (rh.a) “Yani: sabır güzel bir şeydir, sabreden kişi daima doğru yoldadır. O hep doğru yolda, aydınlıkta yürümektedir.” demiştir. Bir görüşe göre ışıktan kasıt, onun kişinin kabrini nurlu ve aydınlık yapacağıdır. Çünkü kul geniş dünyada ibadetleri yapmaya, günahlardan kaçınmaya ve belalara sabredince Allah (c.c.) onu kabrin darlığından ve karanlığından kurtarıp orasını geniş ve aydınlık yapmak suretiyle mükâfatlandırır.

Mikdad radıyallâhu anh Resûlullah’tan sallallâhu aleyhi vesellem şöyle rivayet etmiştir: “Vallahi asıl bahtlı yoldan saptırıcı şeylerden uzak tutulan, belalara düçar kılınıp onlara sabreden kimsedir.”

Cabir -radıyallâhu anh- der ki: “Ya Resulallah! En faziletli iman hasleti nedir?” diye soruldu, O sallallâhu aleyhi vesellem: “Sabır ve cömertlik” diye cevap verdi.

İbn Kayyım (rh.a) der ki: “Bu Resûlullah’ın sallallâhu aleyhi vesellem en veciz, delili en güçlü ve imanın baştan sona bütün makamlarını kuşatan son derece güzel sözlerindendir. Çünkü nefisten istenen iki şeydir: Biri emredildiği şeyleri yapmada fedakârlık ve gayret göstermesidir ki buna iten şey cömertlik hasletidir.  Diğeri men edildiği şeyleri terk etmesi ve onlardan uzak durmasıdır ki ona iten şey de sabırdır.”